Kai Berggold - qmxwb_guitars - Freestyle

Kai Berggold - qmxwb_guitars - Freestyle
Hobby builder from cologne, third build.
  
  
  
__________________________
  

Videos